Hollandinfo  
Hollandinfo
 
 
 

© Hollandinfo.com
1998 - 2015
Boatin - Yachtcharter - Yachtverkauf - Yachtausbildung

 

Yachthäfen - Marinas in Friesland


Akkrum

 • A.W.S. -Eendracht

 • Jachthaven Tusken de Marren,

 • Jachtwerf De Wit

Balk

Bergum

 • Jachthaven Burgumerdaam

 • Jachthaven Klein Zwitserland

 • Jachthaven Rottevalle

Birdaard

 • Gemeentelijke Passantenhaven Mûnehiem

Bolsward

 • Steiger aan het Kruiswater

 • Bolswarder grachten

 • Passantenhaven van Recr. Centrum "It Krûswetter"

Dokkum

 • Jachthaven W.V. Dokkum

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Drachten

Echtenerbrug/Delfstrahuizen

Eernewoude

Elahuizen

Ezumazijl

 • Jachthaven van W.V. De Raskes Ezumazijl

Finkumervaart

 • Jachthaven It Spoardok, tel.+31 58  2574361

Franeker

 • Franeker W.V.

Gaastmeer

 • Jachthaven Allard Sijperda

 • Jachthaven/Camping De Poel

 • Passantenhaven in centrum

 • Jachthaven Pieter Bouwe

Gerkesklooster

 • Dorpshaven De Landtong

Goingarijp

Grouw

Hallum

 • Jachthaven W.V. Wetterfreonentel. +31 518 431773

Harlingen

Heeg

Heerenveen

Hemelum

Hindeloopen

Hooidammen / Veenhoop

Idskenhuizen

 • Jachthaven van Recreatiepark Idskenhuizen

 • Jachthaven De Koevoet

Irnsum

Joure

 • Passantenhaven Joure

Jutrijp

Kollum

 • Jachthaven De Rijd van W.V. Kollum

Kootstertille

 • Gemeentehaven bij de W.V. Achtkarspelen

Koudum

Laaxum

Langweer

Leeuwarden

Lemmer

Makkum

Nes-Ameland

Nieuwebrug

Noord-Bergum

Oldeboorn

 • Swettehaven van W.V. Aldeboarn

Oostmahorn

Oudega

Schiermonnikoog

Sint Nicolaasga

 • W.V.Sint Nicolaasga

Sneek

Sloten

Terhorne

Tjeukemeer

Uitwellingerga

Vlieland

Warns

Wartena

West-Terschelling

Wommels

 • Jachthaven Littenseradiel

Workum

Woudsend

IJlst

Zwaagwesteinde


 
 

Urlaub an der Nordsee - Wattenmeer.de